Wygaśnięcie 2017-06-29T12:27:50+00:00

Przebieg pożyczki pod zastaw samochodu

Przebieg pożyczki pod zastaw samochodu jest dla Państwa całkowicie bezproblemowy. Nie potrzebujemy ani Schufa, ani innych informacji. Decydująca jest wyłącznie wartość Państwa zastawu pojazdu (samochód osobowy,  kempingowy, motocykl, łódź sportowa). Decyzja jest natychmiastowa.

Kontakt Autopfand 24

Podajcie nam Państwo telefonicznie lub faksem dane Waszego pojazdu. Dane kontaktowe najbliższej siedziby lombardu samochodowego należy pobrać z danej podstrony lokalizacji. Znajdą je Państwo wyszczególnione po lewej stronie.

Prosimy nam przy tym podać:

  • Model
  • Pierwszą rejestrację
  • Przebieg
  • Dodatki
  • Stan pojazdu

Następnie obliczymy wartość zastawu samochodu. Z reguły możemy wypłacić jako natychmiastowa pożyczka aż do 70% aktualnej wartości pojazdu .

 Spotkanie w lombardzie samochodowym i wymagane dokumenty

Uzgadniają Państwo spotkanie z naszym lombardem, które z reguły jest możliwe nawet tego samego dnia i obok pojazdu, który musi być Państwa własnością, muszą Państwo przynieść również kartę pojazdu, dowód rejestracyjny lub zaświadczenie o wymeldowaniu jak również kluczyki do pojazdu. Potrzebujemy również inne dokumenty, które mogą decydująco wpłynąć na wartość pojazdu (np. książeczka czekowa pojazdu, kwity naprawy lub pokwitowania o istotnych częściach wymiennych).
Kto chce skorzystać z kredytu pod zastaw w lombardzie samochodowym, musi mieć ukończone 18 lat. Jeżeli nie są Państwo wpisani w karcie pojazdu jako właściciel, to konieczne jest pełnomocnictwo właściciela.
Do zawarcia umowy kredytowej pod zastaw konieczne jest okazanie dowodu osobistego / paszportu. Pojazd zostanie umieszczony w zabezpieczonym budynku. Dyskrecja i doskonała obsługa to nasze najwyższe priorytety.

 Umowa kredytowa pod zastaw w Autopfand 24

Umowa kredytowa pod zastaw w Autopfand 24 trwa przez okres 3 miesięcy. Obok umowy kredytowej pod zastaw sporządzamy protokół przekazania ze wszystkimi ważnymi danymi Państwa pojazdu. W protokole zostanie zaznaczony np. stan licznika przy dostarczeniu i jakie dokumenty przekazali nam Państwo. Z przekazaniem zastawu samochodowego i przyjęciem pokwitowania zastawu jak również wypłaceniem pożyczki zostanie zawarta umowa. Jest ona podporządkowana rozporządzeniu o działalności lombardu.

Pojazd zostanie u nas bezpiecznie odstawiony i ubezpieczony na podwójną kwotę pożyczki pod zastaw. Jeśli pojazd zostanie uszkodzony w  naszym lombardzie samochodowym w trakcie okresu kredytowania, to jest to uregulowane ubezpieczeniem.

Przedwczesne zwolnienie z zastawu pojazdu

Nie muszą Państwo wykorzystać całego czasu trwania umowy. Zwolnienie pojazdu może nastąpić z dnia na dzień. Wystarczy do nas zadzwonić i ustalić termin odbioru Państwa pojazdu.

 Opłaty w Autopfand 24

Opłaty, które powstają za Państwa pojazd, są naliczane każdorazowo za rozpoczęty miesiąc. Kwota kredytu i poniesione koszty są wymagalne dopiero przy odbiorze pojazdu.

 Odsetki w Autopfand  24

Obliczamy od kwoty pożyczki ustawowe odsetki w wysokości 1% miesięcznie i 3,5% za opłaty manipulacyjne i ubezpieczenie. Rozstrzygającym dniem do obliczania kosztów jest dzień zawarcia umowy kredytowej pod zastaw. Jeśli Państwo przykładowo zawarli umowę 10-tego w miesiącu to nowy miesiąc rozliczeniowy rozpoczyna się 10-tego następnego miesiąca.

 Opłaty za miejsce postojowe przy zastawie pojazdu

Za bezpieczne przechowanie Państwa pojazdu jak również nasze techniczne wsparcie naliczamy za samochody osobowe, kempingowe i łodzie sportowe dziennie € 2,50 i € 1,- za motocykle.

 Po trzech miesiącach

Jeśli nie odbiorą Państwo swojego samochodu po trzech miesiącach to mają możliwość przedłużenia umowy kredytowej pod zastaw, wyrównując należne odsetki, opłaty i opłatę za miejsce postojowe. Prześlemy Państwu nową umowę kredytową pod zastaw.
Jeśli nie otrzymamy od Państwa żadnej wiadomości lub jeśli nie przedłużą Państwo umowy kredytowej to Wasz pojazd musi zostać publicznie zlicytowany. Przy aukcji dla kredytobiorcy i właściciela nie mogą nigdy powstać żadne koszty, ponieważ odpowiada on przedmiotem zastawu a nie osobiście.
Powstała ewentualnie nadwyżka z licytacji przysługuje Państwu w każdym przypadku.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji.