συνθήκες 2017-06-22T09:11:48+00:00

Η Autopfand 24 είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τη βραχυπρόθεσμη και διακριτική ενεχυρίαση του αυτοκινήτου σας. Στο ποσό του δανείου υπολογίζουμε νόμιμο επιτόκιο ύψους 1% ανά μήνα και 3,5% για διαχειριστικά τέλη και ασφάλιση.

Ο υπολογισμός των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ενυπόθηκου δανείου. Εάν, για παράδειγμα, η σύμβαση συναφθεί στις 10 του μήνα, ο νέος μήνας πληρωμής αρχίζει στις 10 του επόμενου μήνα. Για την ασφαλή φύλαξη του αυτοκινήτου σας, καθώς και για τεχνική υποστήριξη από εμάς, χρεώνουμε ημερησίως € 2,50 για οχήματα και € 1,00 για μοτοσικλέτες.

Ενδεικτικός υπολογισμός για την ενεχυρίαση αυτοκινήτου, τροχόσπιτου ή μηχανοκίνητου σκάφους
ποσό δανείου € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 4.000,- € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,-
τόκος 1% € 10,- € 20,- € 30,- € 40,- € 50,- € 100,- € 150,-
τέλη 3,5% € 35,- € 70,- € 105,- € 140,- € 175,- € 350,- € 525,-
υπερημερία / ημέρα € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50
άθροισμα
Διάρκειας 90 ημερών € 360,- € 495,- € 630,- € 765,- € 900,- € 1.575,- € 2.250,-
Ενδεικτικός υπολογισμός για την ενεχυρίαση μοτοσικλέτας
ποσό δανείου € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 4.000,- € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,-
τόκος 1% € 10,- € 20,- € 30,- € 40,- € 50,- € 100,- € 150,-
τέλη 3,5% € 35,- € 70,- € 105,- € 140,- € 175,- € 350,- € 525,-
υπερημερία / ημέρα € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,-
άθροισμα
Διάρκειας 90 ημερών € 225,- € 360,- € 495,- € 630,- € 765,- € 1.440,- € 2.115,-