λήξη 2017-06-03T10:04:18+00:00

Η διαδικασία μίας ενεχυρίασης οχήματος είναι απολύτως απλή. Δεν χρειαζόμαστε έκθεση πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλες πληροφορίες. Το μόνο που έχει σημασία είναι η αντικειμενική αξία του οχήματός σας, (αυτοκίνητο, τροχόσπιτο, μοτοσικλέτα, σκάφος αναψυχής). Η απόφαση λαμβάνεται άμεσα.

Επικοινωνία με την Autopfand 24

Μας παρέχετε μέσω τηλεφώνου ή fax τα στοιχεία του οχήματός σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του πλησιέστερου γραφείου της Autopfand στο κάτω μέρος της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Τα γραφεία αναφέρονται στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
Παρακαλούμε όπως μας δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Μοντέλο
  • Έτος πρώτης κυκλοφορίας
  • Χιλιόμετρα
  • Πρόσθετα
  • Κατάσταση οχήματος

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την αξία του οχήματος. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να καταβάλουμε έως το 70% της τρέχουσας αξίας του οχήματος ως δάνειο έκτακτης ανάγκης.

Συνάντηση στο ενεχυροδανειστήριο οχημάτων και απαιτούμενα έγγραφα

Κλείνετε ένα ραντεβού με το ενεχυροδανειστήριό οχημάτων μας, το οποίο συνήθως λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα και εκτός από το όχημα, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην αποκλειστική σας κυριότητα, φέρνετε μαζί σας την άδεια κυκλοφορίας, τη βεβαίωση ταξινόμησης ή το πιστοποιητικό διαγραφής, καθώς και τα κλειδιά του οχήματος. Τυχόν άλλα έγγραφα που επηρεάζουν ουσιαστικά την αξία του οχήματος (για παράδειγμα το βιβλίο συντήρησης οχήματος, αποδείξεις επισκευής ή αποδείξεις για βασικά ανταλλακτικά) είναι επίσης απαραίτητα. Για να υποβάλετε αίτηση δανείου στο ενεχυροδανειστήριο οχημάτων πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος στην άδεια κυκλοφορίας ως ιδιοκτήτης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας ένα πληρεξούσιο από τον ιδιοκτήτη. Για τη σύναψη της σύμβασης δανείου είναι απολύτως απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας/του διαβατηρίου σας. Το όχημα φυλάσσεται σε ασφαλισμένο κτίριο. Η διακριτικότητα και άψογη εξυπηρέτηση βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας.

Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου στην Autopfand 24

Η σύμβαση ενυπόθηκου δανείου στην Autopfand 24 έχει διάρκεια 3 μηνών. Εκτός από τη σύμβαση ενυπόθηκου δανείου, εκδίδουμε ένα πρωτόκολλο παράδοσης με όλα τα σημαντικά στοιχεία του οχήματός σας. Στο πρωτόκολλο αναγράφεται π.χ. η ένδειξη χιλιομέτρων και τα έγγραφα που έχετε υποβάλει σε εμάς. Η σύμβαση ενυπόθηκου δανείου ολοκληρώνεται με την παράδοση του οχήματος, την αποδοχή του ενεχυρόγραφου και την καταβολή του δανείου. Η σύμβαση υπόκειται στον κανονισμό λειτουργίας του ενεχυροδανειστή.

Το όχημα φυλάσσεται από εμάς με ασφάλεια και ασφαλίζεται στην διπλάσια αξία του ενυπόθηκου δανείου. Αν το όχημα που βρίσκεται στα ενεχυροδανειστήρια οχημάτων μας υποστεί ζημία κατά τη διάρκεια ισχύος της υποθήκης, η ζημία καλύπτεται από την ασφάλεια.

Πρόωρη εξόφληση δανείου

Δεν είναι απαραίτητο να εξαντλήσετε τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η εξόφληση του δανείου μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και την επόμενη ημέρα. Απλά μας καλείτε και κλείνουμε ένα ραντεβού παραλαβής του οχήματός σας.

Χρεώσεις Autopfand 24

Οι χρεώσεις που προκύπτουν για το αυτοκίνητό χρεώνονται για κάθε μήνα που έχει αρχίσει. Το ποσό δανείου και τα έξοδα καταβάλλονται κατά την επιστροφή του οχήματος.

Τόκοι Autopfand 24

Στο ποσό του δανείου υπολογίζουμε νόμιμο επιτόκιο 1% ανά μήνα και 3,5% για διαχειριστικά τέλη = και ασφάλιση. Ο υπολογισμός των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ενυπόθηκου δανείου. Εάν, για παράδειγμα, η σύμβαση συναφθεί στις 10 του μήνα, ο νέος μήνας πληρωμής αρχίζει στις 10 του επόμενου μήνα.

Τέλη φύλαξης

Για την ασφαλή φύλαξη του αυτοκινήτου σας, καθώς και για τεχνική υποστήριξη από εμάς, χρεώνουμε ημερησίως € 2,50 για αυτοκίνητα, τροχόσπιτα και σκάφη αναψυχής και € 1,00 για μοτοσικλέτες.

Μετά από τρεις μήνες

Αν δεν μπορείτε να παραλάβετε το όχημά σας μετά από τρεις μήνες, έχετε τη δυνατότητα να παρατείνετε τη σύμβαση ενυπόθηκου δανείου, καταβάλλοντας τους δεδουλευμένους τόκους, τις αμοιβές και τα τέλη φύλαξης. Θα σας στείλουμε μια νέα σύμβαση ενυπόθηκου δανείου. Σε περίπτωση που δεν λάβουμε ενημέρωση από εσάς ή δεν επιθυμείτε την παράταση της σύμβασης, τότε το όχημά σας θα εκπλειστηριαστεί δημοσίως. Από τον πλειστηριασμό δεν μπορούν να προκύψουν επιπλέον έξοδα για τον οφειλέτη και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς εκείνος ευθύνεται μόνο για το ποσό του δανείου και όχι προσωπικά. Τυχόν πλεόνασμα από την τιμή πώλησης θα είναι σε κάθε περίπτωση στη διάθεσή σας.

Για τυχόν ερωτήσεις, παραμένουμε φυσικά στη διάθεσή σας.